Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 3. června 2016 kolovou výzvu č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí