Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 34 Sociální bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 3. června 2016 kolovou výzvu č. 34 „Sociální bydlení“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí