Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. prosince 2015 16. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016. Více informací naleznete zde

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí