Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 18. prosince 2015 19. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2017. Více informací naleznete zde

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí