Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Seminář pro Materšké školy v ORP Slaný

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Výchovné problémy a agresivita u dětí předškolního věku“, který se uskuteční 3. 3. 2017 od 9hod v prostorách MŠ Slaný, Vítězná 1578, Slaný. Pozvánku s programem naleznete zde.

  Svou účast prosím potvrďte do 1. 3. 2017na email: kancelar2@premyslovci.cz

 • Seminář pro žadatele PRV

  Všem žadatelům a zájemcům o dotaci z naší výzvy Programu rozvoje venkova připomínáme seminář pro žadatele, který se koná ve středu 1. března od 16 hodin v naší kanceláři v prvním patře domu Wilsonova čp. 599 ve Slaném. Kromě pravidel výzvy se žadatelé dozví také to, jak se žádosti do Portálu farmáře zaznamenávají. Svou účast hlaste na info@premyslovci.cz.

  Jaroslav Huk

 • Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!

  SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde.

  Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy).

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!

  SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde.

  Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy).

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2018

  Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 15. 2. 2018 Malý přemyslovský měšec 2018

  Příjem žádostí bude probíhat od 15. 2. 2018 do 8. 3. 2018 do 12 hod.

  Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

  Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

  Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2018 a příslušné formuláře naleznete zde.

  Byla změněna pravidla MPM, prosíme věnujte jim pozornost!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí