Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Výzva pro příjem žádostí z MZE - Program rozvoje venkova 2014-2020

  Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádostí z Ministerstva zemědělství - Program rozvoje venkova 2014-2020.
  2. kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

  - Termín překládání žádostí je od 3. 5. 2016 do 16. 5. 2016

  - Výdaje na projekt jsou stanoveny od 100 000 Kč do 2 000 000 Kč

  - Výše dotace až 100% způsobilých výdajů

  - Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem

  Žádosti budou přijímány přes portál farmáře.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí