Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • PF 2018

  Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do nového roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

  Jarka, Jarda, Štěpánka, Jitka a Míša

 • Aktuální informace pro partnery a starosty

  Vážení partneři, starostky a starostové,

  pokračujeme ve zdolávání překážek na cestě k vypsání prvních výzev poněkud opožděného období 2014-2020.

  Máme již všechny dopisy ze všech tří programových rámců (Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a Integrovaný regionální OP) a „v první instanci“ schválené interní postupy pro OPZ a IROP (PRV je nevyžaduje) a v připomínkovém řízení jsou podklady pro výzvy PRV a OPZ.

  Sešla se nově zvolená hodnotící komise, aby si zvolila předsedu, schválila nový jednací řád a abychom s ní probrali, co jí čeká.

  Příští týden se sejde se stejnými cíli také dozorčí rada a posílená dozorčí rada místního partnerství a jakmile se dobereme schválení podkladů pro výzvy, také správní rada místního partnerství, aby tyto první výzvy nového období schválila a žadatelé mohli začít podávat své projekty.

  Sledujte proto další zprávy.

  A přečtěte si také nové Přemyslovské listy, které právě vycházejí ze slánské Tiskárny Kočka.

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí