Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí