Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Členové a orgány sdružení

Seznam členů Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. k 5.5.2008

Organizace místní akční skupiny

Celkový počet členů MAS: 29

Subjekty zastupující soukromý sektor:

Název subjektu

FO/PO

Sídlo/adresa trvalého bydliště

IČ/datum narození

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení


Postavení a funkce
v MAS

1. Autocamp OBORA Veltrusy, spol. s r.o PO 277 46 Veltrusy 574 45145814 Tomáš Čapek ekonomická člen SPR
2. Houda-Jirák v.o.s. PO Plynárenská 44/15
274 01, Slaný - Kvíček
46354239 Petr Houda ekonomická člen VK
3. Kolpingova rodina PO 273 05 Smečno, U zámku 5 70929688 Ing. Petr Janžura sociální Člen SPR
4. Kravín, o.s. PO 252 62 Horoměřice, Únětice 26 26607794 Ing. Ondřej Zima, do 30 let Kulturní, zaměření na mladé lidi  
5. WOLFF spol.s.r.o. PO 252 63 Roztoky, Čakov 75 25050818 Ing. Ondřej ZIma kulturní Člen KRK
6. Občanské sdružení Budeč PO Kováry 42, 273 28 Zákolany 26630249 Ing. Michal Nosek Kulturní, mladí lidé  
7. Občanské sdružení Integration PO 252 64 Velké Přílepy, Dvořákova 334 26657911 Jiří Kučera kulturní  
8. Občanské sdružení Přemyslovy Čechy PO 252 64 Velké Přílepy, Dvořákova 300 26660202 PhDr. Tamara Svítková jiná členka KRK
9. Občanské sdružení Wotrubia PO 274 01 Slaný, Otruby 1 26656680 Ing. Pavel Bartoníček kulturní, sociální Místopředseda SPR
10. Poláček Farma Hole s.r.o. PO Svrkyně, Hole 11, 252 64 18583636 Ing. Ilona Chrtová Ekonomická, zemědělství Členka SPR
11. OS Zámecká jízdárna Úholičky PO 252 64 Velké Přílepy, Úholičky 1 70843091 Pharm. Dr. Petr Svoboda kulturní, sociální a jiná Člen KRK
12. Okresní hospodářská komora Kladno PO 272 01 Kladno, nám. Sítná 3105 46355596 Petr Houda ekonomická člen výběrové komise
13. ÚAMK-AMK VCC Orion klub Slaný PO 274 01 Slaný, Žižkova 1538 66318688 Václav Bečvář kulturní  
14. Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech PO 273 24 Velvary, Karla Krohna 270 00874043 Libor Šulc jiná místopředseda výběrové komise
15. SILNICE Slaný, spol. s.r.o. PO 274 01 Slaný, Netovická 351 48953661 Jaroslava Saifrtová, DiS ekonomická  
16. J.T. AGRO, s.r.o. PO 273 23 Černuc Bratkovice 24 27161587 Pavel Reš Ekonomická, zemědělství člen VK
17. Spolek pro obnovu únětické kultury PO Únětice 6, 252 62 Horoměřice 63111799 Ing. Vladimír Vytiska kulturní předseda SPR, statutární zástupce sdružení
18. Sdružení Roztoč PO 252 63 Roztoky, Čechova 564 26606551 Jitka Tichá Kulturní, zaměření na mladé lidi Předsedkyně výběrové komise
19. AGRIVEP, a.s. PO 252 64 Velké Přílepy, Kladenská 62 00107361 Ing. Karel Janďourek Ekonomická, zemědělství  
20. Ekofrukt Slaný spol. s r.o. PO 274 01 Slaný, Trojanova 1566 46348561 JUDr. Tomáš Richtr Ekonomická, zemědělství člen VK
21. Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy PO 252 63 Roztoky, Náměstí 5. května 102 47005688 Ing. Pavel Bartoš, MBA sociální, jiná  
22. Římskokatolická farnost Únětice PO Únětice 1, 252 62 Horoměřice 67798489 Ing. Vladimír Urbánek sociální, jiná  

Subjekty zastupující veřejný sektor:

Název subjektu

Sídlo

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení

Postavení a funkce v MAS

1. DSO Kladensko a Slánsko 273 04 Kačice, Hradečno 35 71184996 Ing. Jindřich Šimek kulturní, sociální a jiná člen SPR
2. DSO Přemyslovské Střední Čechy 274 53 Slaný, Velvarská 136 71201416 RNDr. Jaroslav Huk, CSc. kulturní, sociální a jiná člen SPR
3. DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka 273 71 Zlonice, Pod Lipami 29 70131651 Ludvík Haisman kulturní, sociální a jiná člen VK
4. DSO Mikroregion Svatojiřského potoka 273 25 Zvoleněves 274 70803421 Pavel Richtr kulturní, sociální a jiná  
5. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti 274 01 Slaný, Politických vězňů 1523 48707996 ing. František Náprstek ekonomická, kulturní člen VK
6. Město Slaný 274 01 Slaný, Velvarská 136 00234877 ing. Pavel Bartoníček jiná místopředseda SPR
7. Svazek obcí
Od Okoře k Vltavě
252 64 Velké Přílepy, Pražská 162 70822344 Věra Čermáková kulturní, sociální a jiná  

Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS – představenstva z.s.p.o.

Subjekty zastupující soukromý sektor:

Název subjektu

Sídlo

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení

Postavení a funkce v MAS

1. Spolek pro obnovu únětické kultury Únětice 6, 252 62 Horoměřice 63111799 Ing. Vladimír Vytiska kulturní předseda SPR, statutární zástupce sdružení
2. Občanské sdružení Wotrubia 274 01 Slaný, Otruby 1 26656680 Ing. Pavel Bartoníček kulturní, sociální místopředseda SPR
3. Asociace Sport pro všechny Veltrusy 277 46 Veltrusy, Alešova 296 47010479 Tomáš Čapek Jiná, zaměření na mladé lidi člen SPR
4. Poláček Farma Hole s.r.o. Hole 11, 252 64 Velké Přílepy 18583636 Ing. Ilona Chrtová Ekonomická, zemědělství členka SPR
5. Kolpingova rodina Smečno U zámku 5, 273 05 Smečno 70929688 Ing. Petr Janžura Sociální činnost člen SPR

Subjekty zastupující veřejný sektor:

1. DSO Přemyslovské Střední Čechy 274 53 Slaný, Velvarská 136 71201416 RNDr. Jaroslav Huk, CSc kulturní, sociální a jiná člen SPR
2. DSO Kladensko a Slánsko 273 04 Kačice, Hradečno 35 71184996 Ing. Jindřich Šimek kulturní, sociální a jiná člen SPR

Seznam členů výběrové komise

Subjekty zastupující soukromý sektor:

Název subjektu

Sídlo

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení

Postavení a funkce v MAS

1. Sdružení Roztoč 252 63 Roztoky, Čechova 564 26606551 Jitka Tichá kulturní, zaměření na mladé lidi Předsedkyně výběrové komise
2. Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech 273 24 Velvary, Karla Krohna 270 00874043 Libor Šulc jiná místopředseda výběrové komise
3. Houda-Jirák s.r.o Plynárenská 44/15
27401, Slaný - Kvíček
46354239 Petr Houda ekonomická člen VK
4. Ekofrukt Slaný spol. s r.o. 274 01 Slaný, Trojanova 1566 46348561 JUDr. Tomáš Richtr Ekonomická, zemědělství člen VK
5. J.T. AGRO, s.r.o. Revoluční 668
Kralupy nad Vltavou
27801, působiště v území MAS
27161587 Pavel Reš ekonomická, zemědělství člen VK
Subjekty zastupující veřejný sektor:
1. DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka 273 71 Zlonice, Pod Lipami 29 70131651 Ludvík Haisman kulturní, sociální a jiná člen VK
2. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti 274 01 Slaný, Politických vězňů 1523 48707996 Ing. František Náprstek ekonomická,kulturní člen VK

Seznam členů kontrolní a revizní komise

Název subjektu

Sídlo

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení

Postavení a funkce v MAS

1. Občanské sdružení Přemyslovy Čechy 252 64 Velké Přílepy, Dvořákova 300 26660202 PhDr. Tamara Svítková jiná Členka KRK
2. OS Zámecká jízdárna Úholičky 252 64 Velké Přílepy, Úholičky 1 70843091 Pharm. Dr. Petr Svoboda kulturní, sociální a jiná Člen KRK
3. WOLFF, spol. s.r.o. 252 63 Roztoky, Čakov 75 25050818 Ing. Ondřej Zima kulturní Člen KRK

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí