Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PF 2018

Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do dalšího roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

Jarka, Jarda, Štěpánka, Jitka a Míša

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí